Diensten

De InzichtenPraktijk biedt altijd maatwerk. In een (vrijblijvend) intakegesprek worden de situatie en wensen in kaart gebracht en wordt een voorstel gemaakt die aansluit bij de specifieke situatie. Afhankelijk daarvan kunnen verschillende methodes worden ingezet om zo optimaal resultaat te bereiken. Hierbij valt te denken aan:

Individuele coaching

Individuele coaching is vooral geschikt als alleen het aanleren van nieuwe vaardigheden niet voldoende is. Verandering in eigen gedrag betekent nieuwe inzichten verkrijgen, oude patronen laten liggen en nieuwe daarvoor in de plaats zetten, verandering én verankering.

Als verandering zo makkelijk was, had je het immers allang gedaan! De InzichtenPraktijk helpt je om in een aantal individuele sessies relaties met anderen én vooral ook met jezelf te versterken. In de coaching wordt niet alleen gepraat, maar worden zonodig ook ervaringsoefeningen ingezet.

Zo worden niet alleen op mentaal niveau nieuwe inzichten verkregen, maar zorg je dat nieuwe patronen ook echt eigen worden en beklijven. Ook specifiek provocatieve coaching is mogelijk.

Lees verder bij INDIVIDUELE COACHING>

 

 

 

Training

Kunnen de vaardigheden in je team nog verbeteren? De Inzichtenpraktijk biedt één- en meerdaagse trainingen aan, met een programma dat altijd afgestemd is op jouw vraag. Je kunt denken aan trainingen op het gebied van:
-    Communicatie
-    Feedback
-    Beïnvloeding
-    Samenwerking 
-    Assertiviteit
-    Persoonlijke effectiviteit
-    Leidinggeven
-    Creativiteit 

In de training staan reflecteren, ervaren, oefenen en praktische modellen centraal, steeds toegespitst op uw situatie. De InzichtenPraktijk staat niet alleen voor nieuwe inzichten, maar vertaalt deze ook direct naar de praktijk!

Bekijk hier voorbeelden van TRAININGEN EN TEAMTRAJECTEN>

Teamcoaching

Wil je met je team niet zozeer nieuwe vaardigheden aanleren, maar vooral de teamprocessen verbeteren, direct in de praktijk? Dan biedt teamcoaching een oplossing. Je kunt hierbij denken aan een overleg of een andere teamsituatie in de praktijk, waarbij de coach aanwezig is om feedback te geven op het proces en waar nodig interventies te doen. Teamcoaching is ook mogelijk in combinatie met training. 

Intervisie

Werken medewerkers vooral individueel en is het wenselijk dat zij hun aanpak kunnen spiegelen aan die van collega’s? Intervisie is een methode om te leren van elkaar. In intervisie worden op een gestructureerde manier lastige situaties uit de praktijk door de deelnemers ingebracht, geanalyseerd en opgelost. De InzichtenPraktijk begeleidt deze bijeenkomsten om optimaal rendement uit deze leervorm te behalen.

Ervaringsleren en/of teambuilding met behulp van improvisatietechnieken

Werken met theaterimprovisatietechnieken is een uitstekende middel om creativiteit en samenwerking in een team te bevorderen. Het gaat bij improvisatie immers om het laten stromen van eigen creativiteit, “ja zeggen” tegen de ideeën van de ander, jezelf toestaan om fouten te maken en het durven nemen van risico’s.

In deze trainingen en workshops gaan lachen en leren hand in hand. Improvisatie kan worden ingezet als je doel is om samenwerking, creativiteit, positiviteit en het nemen van risico’s in je team te versterken. Ook voor  teambuildings-doeleinden zijn trainingen met improvisatietechnieken of workshops theatersport zeer geschikt. 

Ervaringsleren met acteur

Leren doe je niet alleen door erover te praten, maar vooral ook door te doen. Door te oefenen met nieuw gedrag in een veilige omgeving leer je snel en wordt de kans veel groter om het  ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan inzetten. De InzichtenPraktijk werkt daarom vaak samen met professionele acteurs. In groepsverband of één-op-één worden allerhande situaties levensecht nagespeeld en worden moeilijke gesprekken geoefend. Deze methode is soms confronterend, maar altijd leerzaam. 

Psychodrama-sessies en opstellingen

Psychodrama is een methode die het vermogen bevordert om zowel persoonlijk als beroepsmatig creatiever met situaties, met anderen én met jezelf om te gaan. Het is een methode waarin situaties of interne processen worden opgesteld of uitgespeeld. Zo worden niet alleen op een effectieve en bijzondere wijze nieuwe inzichten opgedaan, maar wordt ook daadwerkelijk ervaren hoe het is als blokkades worden opgeheven en je meer regie hebt over de situatie en eigen handelen. 
Psychodrama kan zowel groepsgewijs als individueel worden ingezet. 
 

Contact

Wil je meer informatie over deze diensten of wil je kijken wat het beste bij jouw situatie of vraag past? Neem dan contact op met De Inzichtenpraktijk en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek of intakegesprek. 

Meinou Lambeck
Utrecht
De InzichtenPraktijk
www.inzichtenpraktijk.nl
tel: 06-26042038