Voorbeeldtrajecten

Hieronder staan 3 voorbeeldtrajecten beschreven.

TIP: De InzichtenPraktijk geeft ook losse trainingen in communicatie aan medewerkers. 

Team en organisatie

Loopt het in jouw organisatie of team niet altijd even lekker? Bijvoorbeeld omdat:

- Communicatie of samenwerking tussen werknemers niet goed loopt?
- Communicatie of samenwerking tussen leidinggevende en team niet goed loopt?
- Communicatie of samenwerking tussen verschillende afdelingen niet goed loopt?
- Communicatie of samenwerking tussen organisatie en de klant niet goed loopt?
- Pro-activiteit en eigen initiatief in het team op een laag pitje staan?
- Resultaten niet worden gehaald?

De InzichtenPraktijk helpt je om in kaart te brengen waar de crux zit en biedt maatwerk trainingen, intervisie, teamcoaching en/of individuele coaching om samenwerking en communicatie te versterken. 

Resultaten

 • Openheid en directe communicatie; 
 • Samenwerking en optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten;
 • Effectiviteit;
 • Pro-activiteit;
 • Behalen van organisatiedoelstellingen;
 • Plezier.

Wantrouwen en kritiek

Een team in een grote overheidsinstelling kan urenlang vergaderen, maar bereikt geen resultaat. Men is kritisch op elkaars ideeën, wantrouwend en gesloten.

De Inzichtenpraktijk is aanwezig bij overleggen en geeft door middel van open feedback inzicht in niet-helpende processen. Daarna leren de teamleden in enkele trainingsbijeenkomsten open te communiceren en te focussen op ieders sterke punten. Tenslotte krijgt men enkele praktische vergadertechnieken aangereikt en wordt de voorzitter gecoacht op effectieve aansturing. 

Resultaat: een goed functionerend team dat effectief vergadert in een open, prettige sfeer. 

Het ligt niet aan ons maar aan hen

In een produktiebedrijf is er veel haat en nijd tussen de afdeling produktie en de afdeling sales. Beide afdelingen vinden dat de anderen zich niet kunnen inleven in het werkelijke  probleem. Er wordt veel naar elkaar gewezen en zelfs gescholden. De Inzichtenpraktijk leert de medewerkers van de beide afdelingen meer naar elkaar te luisteren en het standpunt van de ander beter te begrijpen.

Resultaat: Meer begrip en samenwerking tussen de twee afdelingen, met een positief resultaat voor de organisatie. 

Over in plaats van met elkaar praten

Een afdeling bij een opleidingsinstituut praat meer over, dan met elkaar. Men vermijdt samenwerking met sommige teamleden en kijkt naar de leidinggevende als schuldige; met negatieve gevolgen voor de afdelingsresultaten. De Inzichtenpraktijk leert de leden elkaar open feedback te geven en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het niet lopen van zaken. 

Resultaat: een team dat elkaar aanspreekt, samen naar oplossingen zoekt en als één team naar buiten functioneert. 

Team en organisatie
Loopt het in jouw organisatie of team niet altijd even lekker? Bijvoorbeeld omdat:

- Communicatie of samenwerking tussen werknemers niet goed loopt?
- Communicatie of samenwerking tussen leidinggevende en team niet goed loopt?
- Communicatie of samenwerking tussen verschillende afdelingen niet goed loopt?
- Communicatie of samenwerking tussen organisatie en de klant niet goed loopt?
- Pro-activiteit en eigen initiatief in het team op een laag pitje staan?
- Resultaten niet worden gehaald?

De InzichtenPraktijk helpt je om in kaart te brengen waar de crux zit en biedt maatwerk trainingen, intervisie, teamcoaching en/of individuele coaching om samenwerking en communicatie te versterken. 

Resultaten

 • Openheid en directe communicatie; 
 • Samenwerking en optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten;
 • Effectiviteit;
 • Pro-activiteit;
 • Behalen van organisatiedoelstellingen;
 • Plezier.
 •  

Voorbeeldtrajecten
Hieronder staan 3 voorbeeldtrajecten beschreven.

TIP: De InzichtenPraktijk geeft ook losse trainingen in communicatie aan medewerkers.